ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 • SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
 • Bir tarafta Çengeldere mah. Çengeldere cad. no:195 Beykoz/İSTANBUL adresinde mukim BATEKS İÇ GİYİM TEKSTİL KAP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Aşağıda kısaca BATEKS olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.ayje.com.tr internet sitesi üyesi (Bundan sonra ÜYE olarak adlandırılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda iş bu sözleşme akdedilmiştir.

   

 • SÖZLEŞMENİN KURULMASI
 • ÜYE İnternet sitesinde kayıt işlemlerini tamamlayıp gerekli onayları yaptıktan sonra işbu Sözleşme’ de belirtilen şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve şifresini girerek www.ayje.com.tr internet sitesini kullanmaya başlayabilir. (Bundan sonra kısaca SİTE olarak adlandırılacaktır)


  Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

  ÜYE kaydının tamamlanıp sitenin kullanılmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarının kendisi için bağlayıcı olduğunu kabul eder. BATEKS aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri ÜYE ye bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

   

 • TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • ÜYE, Site’yi kullanımında yasal mevzuata, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  ÜYE, gerek Site’ye kaydı sırasında gerekse alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde BATEKS’ in bu sebeple uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

  ÜYE, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamayacağı gibi sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz.

  Site’de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ÜYE’ye aittir. BATEKS tarafından bu linklere site içeriğinde sadece ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmektedir.

  ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir;

  BATEKS’ in izni olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır.

  Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri, kişilerin kendi sorumluluğundadır.
  BATEKS olarak ÜYE’ nin kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil ilgili diğer mevzuata uygun bir şekilde işlenmesinde güvenliğinin sağlanmasında ve korunmasında azami gayreti gösterecektir. ÜYE’ nin sağladığı kişisel verileri Site'de yer alan Gizlilik ve Çerez Politikası'na uygun olarak toplayacak, muhafaza edecek ve işleyecek ve aktarabilecektir. Gizlilik ve Çerez Politikası, işbu Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. ÜYE, Site'de sunulan hizmetlerden faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik ve Çerez Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik ve Çerez Politikamız'ı inceleyebilir, şirketimizin elektronik postasına yada 0543 4540097 numaralı telefonunu kullanarak talepte bulunabilirsiniz.

  Sözleşmede ve kanunlarda belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranış için de bulunulması halinde üyeliğin sonlandırılması ile birlikte ÜYE bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

   

 • SÖZLEŞMENİN DEVRİ
 • ÜYE, BATEKS’ in Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile, Borçlar Kanunu’nun 205.maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   

 • SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE YÜRÜRÜLÜĞÜ
 • Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

  BATEKS tarafından ÜYE’ye sebebini bildirmek kaydı ile her zaman Site üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.

  BATEKS sitenin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak ile birlikte her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir.

  BATEKS tarafından üyelik şartlarının güncellemesi gerektiği kanısına varılırsa bu husus Site’de yayınlayacak, Üye’ye de bildirimde bulunabilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.
  Site’nin ilgili yerlerinde o bölüme özgü olarak farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan ÜYE ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

  6 – GENEL HÜKÜMLER

  Üye’nin Site’ye üye olurken bildirdiği e-posta adresi ve ikametgah bilgileri işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

  Üye’nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın BATEKS tarafından yollanmasından bir gün sonra Üye’ ye ulaştığı kabul edilecektir.

  Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.  BATEKS İÇ GİYİM TEKSTİL KAP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ  İÇİN İZNİNİZ


  Verdiğim iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgilerim ile satın aldığım ürün-hizmet alışverişlerime dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgilerim ile ilgili olarak; gizliliklerinin korunması için lüzumlu tedbirler alınarak ve işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde Veri Sorumlusu Şirketiniz  BATEKS İÇ GİYİM TEKSTİL KAP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve keza ortakları-iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri (sosyal medya işletmecileri dahil) ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmem için, gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, kredi kartı  ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile  isim, soy isim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı ve tercihi, beğeniler, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodu, teknik reklam tanıtıcısı kimliği bilgileri, elektronik posta adresi, şifre hariç her türlü kart bilgileri ve konum verileri gibi kişisel bilgilerimin otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, (yurt içinde ve dışına) aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için, ilgili tüm kanuni haklarım hususunda bilgilenmiş olarak, açıkça izin onay veriyorum.

   
   

                    ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİMİ İÇİN İZNİNİZ


  Kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıya, keza, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için Şirketiniz  BATEKS İÇ GİYİM TEKSTİL KAP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ne, tarafıma    SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, (cihazımda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermeleri için açıkca izin ve onay veriyorum.